Bộ giác hơi sứ ngọc trai Ngũ Hành ( 39 cái/ bộ)

Bộ giác hơi sứ ngọc trai Ngũ Hành ( 39 cái/ bộ)