BAN LÃNH ĐẠO

TẬP ĐOÀN NGŨ HÀNH

Ban lãnh đạo

20 năm

Kinh Nghiệm

Hướng tới việc đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, vừa có tâm vừa có tầm phụng sự cộng đồng, nâng tầm sản phẩm dịch vụ thương hiệu Việt xứng tầm quốc tế, hoàn thiện hệ thống quy trình, bộ máy nhân sự bài bản, chuyên nghiệp. Chúng tôi cam kết đem lại những giá trị tốt nhất và bền vững nhất cho quý khách hàng.

Đạo Đức

Hành xử chính trực đúng đạo lý, lấy danh dự và uy tín làm đầu, nhất quán trong lời nói và hành vi của mình.

Trách nhiệm

Thực hiện đúng cam kết, luôn tìm giải pháp và hành động chuẩn mực ngay từ những việc nhỏ nhất. Chủ động chịu mọi hậu quả, không đổ lỗi, không giải thích.

Tiên Phong

Chủ động dẫn đầu, luôn tập trung nghiên cứu, sáng tạo và cải tiến nhằm tạo ra sự khác biệt vượt trội và độc đáo. Không ngừng học hỏi, không ngại thay đổi, sẵn sàng vượt qua thử thách, chấp nhận rủi ro, vươn lên để khẳng định giá trị của bản thân và đưa tổ chức vươn xa.

Mrs. Trần Thu Hằng

CTHĐQT Ngũ Hành

Mr. Tiêu Trí Dũng

Giám Đốc Điều Hành

Mrs. Nguyễn Thu Lan

Giám Đốc Vận Hành

Ms. Vũ Tư Nhiệm

Giám Đốc Đào Tạo

Mr. 

Giám Đốc Kinh Doanh