CEO TRẦN THU HẰNG

– Là người đầu tiên sáng lập ra

Công nghệ Ngũ hành dưỡng sinh SKT – Công nghệ Điêu khắc Body.

– Là tác giả giáo trình đào tạo Công nghệ Ngũ hành dưỡng sinh SKT được

Cục bản quyền tác giả – Bộ văn hóa thể thao và du lịch cấp chứng nhận

và đưa vào giảng dạy.

CHỨC VỤ ĐẢM NHIỆM

– Năm 2017:

+ Phó chủ tịch Liên hiệp Spa – Thẩm mỹ Việt Nam

+ CEO Công ty TNHH Ngũ hành dưỡng sinh viện

+ Tổng giám đốc Tập đoàn 7 Stars

– Năm 2018:

+ Giảng viên khoa Đông y dưỡng sinh trường Trung cấp nghề Bắc Thăng Long

+ Trưởng ban Dưỡng sinh Đông y – Hội liên hiệp Spa – Thẩm mỹ Việt Nam

“Lấy việc bảo dưỡng duy trì sức khỏe làm tiền đề cho việc chăm sóc sắc đẹp, đề cao hệ 3 giá trị “Chân – Thiện – Mỹ” làm giá trị cốt lõi